Willkommen in den tiefen der Wälder Bruc

†Willkommên in dên tiêfên Wäldêr Bruchtâls! †


Sêid gêgrüßt, ob Frêund odêr Frêmdêr!

Diêsê Wäldêr sind stêts offên, für jênê diê friêdlich gêsinnt sind.

Ihr sêid gêkommên, um êtwas übêr mich zu êrfâhrên?
Nun gut, dânn wêrdê ich êuch êtwâs êrzählên…

† Frâg nicht, wiê ês mir gêht,

dênn ês intêressiêrt dich nicht. †

13.12.06 15:31, kommentieren