"Ich kenne euer Gesicht..."

"Ich kenne euer Gesicht..."

 

 

† dêmiâ von bruchtâl †

 

† êrik dêr schmiêd †

 

† Gwêlu †

 

† Nunubi †

 

† Ozumâki †

 

† râziêl thê lêgênd †

 

† Schnêêêlf †

 
† Sâg nicht, du machst dir Sorgên,

                    dênn du intêrêssiêrst dich nur für dich. †

13.12.06 15:43, kommentieren